OPRA PD4412

产品详情
Size(W x H x D) 483x405x45mm Weight 9Kg
8Ω Stereo Power 4x1200W 4Ω Stereo Power 4x1800W
2Ω Stereo Power 4x2000W
Tel phone:
+86(0)18922180060

E-mail:
info@opra-acoustics.com

Address No. 30 Fuling Road, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou City, Guangdong Province, China