Tel phone:
+86(0)18922180060

E-mail:
info@opra-acoustics.com

Address No. 30 Fuling Road, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou City, Guangdong Province, China